در قانون اساسی محدودیتی برای دفعات نمایندگی مجلس وجود ندارد

تهران- ایرناپلاس- نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی كه سابقه چهار دور نمایندگی را دارد، در واكنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قانون اساسی محدودیتی برای دوره‌های نمایندگی قائل نشده است.

عزت‌الله یوسفیان ملا، چهار دوره - هفتم تا دهم- در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم آمل بوده است. او در واكنش به مصوبه روز یكشنبه خانه ملت درباره ممنوعیت نمایندگی مجلس بعد از سه دوره پیاپی به ایرناپلاس می‌گوید: باید دید این قانون ممنوع شدن نمایندگی بیش از سه دوره متوالی، مغایر قانون اساسی هست یا خیر و از این طریق درست یا نادرست بودن آن مشخص می‌شود.

روز گذشته، 12 اسفندماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت كردند كه بر اساس آن، كاندیدا شدن نمایندگان بیش از سه دوره متوالی ممنوع شد. بر اساس بند سه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، هر فرد می‌تواند تنها سه دوره پیاپی نماینده مجلس شود و بعد از آن باید یك دوره از انتخابات مجلس كناره‌گیری كند.

در صورت تصویب نهایی این قانون در شورای نگهبان،‌ یوسفیان ملا از شركت در انتخابات بعدی منع می‌شود. حالا او در واكنش به این مصوبه مجلس تأكید دارد: در قانون اساسی محدودیت دو دوره كاندیدا شدن برای رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شده است، اما درخصوص نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و... محدودیتی وجود ندارد.

وی افزود: اگر به یاد داشته باشیم زمانی كه اعلام شد، نمایندگان مجلس و شوراها و مقامات غیر از مواردی كه در قانون اساسی آمده، لیست اموال خود را منتشر كنند، شورای نگهبان نپذیرفت و اعلام كرد كه چون در قانون اساسی نام كسانی كه باید لیست اموال خود را منتشر كنند آمده است و دیگر نیازی به این كار نیست.


یوسفیان ملا درخصوص پرشور بودن انتخابات مجلس در سال آینده و چگونگی برگزاری آن اظهار داشت: باید دید كه قانون استانی شدن انتخابات تصویب می‌شود یا خیر. اگر این قانون تصویب شود وضعیت انتخابات به‌كلی تغییر می‌كند و در حال حاضر این قانون در حال بررسی است و مشخص نیست كه انتخابات چگونه برگزار می‌شود.