پورمختار: برخورد با تخلفات درون قوه، از نقاط قوت آیت‌الله لاریجانی بود

تهران- ایرناپلاس- یك عضو كمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینكه آیت‌الله آملی لاریجانی در احقاق حقوق عامه عملكرد مؤثری داشت، تأكید می‌كند: ضعف ارتباط قوه قضاییه با مجلس در دوره ریاست ایشان ازجمله مشكلات و نقاط ضعف كارنامه ایشان است.

محمدعلی پورمختار، نماینده كبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملكرد آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه به ایرناپلاس می‌گوید: ایشان با توجه به مشكلاتی كه در این قوه وجود دارد، در حوزه‌های مختلف اقدامات قابل قبولی داشتند. بخشی از مشكلات قوه قضاییه ناشی از مشكلات كشور و بخش دیگر آن، ناشی از عدم همكاری دو قوه دیگر است. به همین خاطر، مدیریت این قوه از صعوبت زیادی برخوردار است. مخصوصاً با توجه به اینكه در قوه قضاییه نمی‌توان به شكل دستوری كار را پیش برد؛ به این معنی كه نمی‌توان به قاضی دستور داد چنین حكم كند. چراكه قوانین امكان تفسیر به رأی را به او داده است و قاضی باید به‌صورت مستقل عمل كند.

وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر، مسائل و مشكلاتی خارج از اختیارات این قوه نیز هست كه امكان دارد با عملكرد قوای مقننه و مجریه مرتبط باشد و مشكلاتی حادث و نهایتاً به تشكیل پرونده در محاكم منجر شود.

این عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینكه ارزیابی من است كه آیت‌الله آملی لاریجانی مجموعاً نگاه ساختاری به موضوعات داشتند، تأكید می‌كند: در حوزه احقاق حقوق عامه اقدامات مناسبی داشتند. در حوزه برخورد با تخلفات و مسائلی كه درون قوه بود، به وعده خود درباره معرفی اسامی متخلفان عمل كردند كه ازجمله اقدامات مثبتی است كه از سوی ایشان انجام گرفت. علاوه بر این، تقویت نظارت‌ها از طریق دادسراها و دادگاه‌های انتظامی كه بررسی‌های آن‌ها منجر به برخورد با برخی از قضات متخلف شد و مبارزه با فساد بدون ملاحظه موقعیت و جایگاه افراد از دیگر دستاوردهای قوه قضاییه است.

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین می‌افزاید: البته به نظر من مشكلات این قوه ازجمله كمبود بودجه، ضرورت تداوم ایجاد سلامت اداری، طولانی شدن مدت رسیدگی به پرونده‌ها در محاكم قضایی، از جمله نقاط ضعفی است كه وجود دارد. البته با توجه به بضاعتی كه ایشان داشته، ارزیابی ما مثبت است.

پورمختار تأكید می‌كند: ضعف ارتباط قوه قضاییه با مجلس در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی ازجمله نقاط ضعف كارنامه ایشان است. این اتفاق ناشی از بی‌اعتقادی یا بی‌اعتمادی بود. همین هم باعث شد كه رابطه قوه قضاییه با مجلس بیش از دوره‌های قبل كاهش پیدا كند.

**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**