علي تاجرنيا: اعتماد را به مردم برگردانيد تا مشكلات حل شود

تهران- ايرناپلاس- يك فعال سياسي اصلاح‌طلب مي‌گويد: اميداوارم سال آينده سال گشايش‌هاي بيشتر به‌ويژه در وضع معيشتي مردم باشد.

علي تاجرنيا، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي در گفت‌وگو با ايرناپلاس در پيش‌بيني از اتفاقات سال پيش‌رو اظهار كرد: شايد روي كاغذ شرايط ما در سال آينده شرايط خوبي نباشد و فشارهايي كه عليه جمهوري اسلامي ايجاد شده، افزايش يابد؛ اما به نظر مي‌رسد نوعي عقلانيت بر فضاي عمومي مسئولان كشور حاكم شده است. قطعاً در روزها و ماه‌هاي آينده اين جريان عقلاني مي‌‌تواند بيشتر خود را تثبيت كند.

او اضافه كرد: مخالفان و دشمنان مشكلات خاص خود را براي كشور ايجاد خواهند كرد و چه‌بسا فشارها و تهديدها تشديد شود، اما من اميدوارم سال آينده سال گشايش‌هاي بيشتر به‌ويژه در وضع معيشتي مردم باشد.

تاجرنيا در پاسخ به اين سؤال كه براي به‌وجود آمدن گشايش چه اقدامات فوري بايد انجام شود، گفت:‌ مهم‌ترين مسأله بازگرداندن اعتماد به مردم است. متأسفانه عملكردهاي نادرست در سال‌هاي گذشته باعث ايجاد شكاف شده است. بي‌اعتمادي زمينه‌‌ساز بسياري از مشكلات است. حتي اگر مي‌بينيم دشمنان تا اين حد ما را تهديد و جمهوري اسلامي را تحت‌ فشار قرار مي‌دهند به دليل ارزيابي آنها از كم شدن ميزان اعتماد مردم به مسئولان است. اگر اين اعتماد تقويت شود موارد ديگر به‌خوبي برطرف خواهد شد.

او همچنين به دولتمردان توصيه كرد: دولت در وجوه مختلف بايد نشان دهد در كنار مردم است، دغدغه‌هاي آنها را مي‌فهمد، شرايط كشور را درك مي‌كند، مشكلات كشور را مي‌بيند و نمي‌‌خواهد آنها را كتمان كند. در حقيقت دولت بايد با مردم همدلي و هم‌زباني داشته باشد. بستر همه مشكلات در كشور بي‌اعتمادي است كه اگر اعتماد برگردد، مردم با اندك چيزها قانع مي‌شوند و حمايت مي‌كنند.

**اداره كل اخبار چندرسانه اي**ايرناپلاس**