اصلاحيه قانون انتخابات مجلس به نهادينه شدن تحزب كمك مي‎كند

تهران- ايرناپلاس- يك فعال سياسي اصولگرا معتقد است اصلاح قانون انتخابات اتفاق مثبتي است و باعث مي‎شود احزاب به جايگاه واقعي خودشان نزديك شوند.

ابوالقاسم رئوفيان، فعال سياسي اصولگرا و دبيركل حزب اسلامي ايران زمين درباره اصلاح قانون انتخابات به ايرناپلاس مي‎گويد: اين قانون تكليف احزاب، جبهه‎ها، نمايندگان و نامزدها را روشن كرده و اتفاق مثبتي است. به نظر من با اين اتفاق توجه ويژه‌اي به احزاب شده و در واقع، احزاب ديده شده‎اند. اين نگاهي است كه به نهادينه و دروني شدن تحزب كمك مي‎كند و باعث مي‎شود كه احزاب به جايگاه واقعي خودشان نزديك شوند.

رئوفيان در ادامه مي‎افزايد: در همه جاي دنيا و به‌ويژه كشورهاي غربي، انتخابات‎ها حزبي است و احزاب نقش پررنگي دارند. در كشور ما نيز اين موضوع وجود دارد، اما با يك تفاوت جدي؛ اين‎كه در كشورهاي غربي، هدف، كسب قدرت است و براي آن مي‎جنگند و حاضرند براي رسيدن به قدرت، جناح رقيب خود را زير پا بگذارند، اما در نگاه نظام ما هدف احزاب، كاناليزه كردن افكار است تا به مردم نشان دهند چه كساني شايسته هستند. احزاب، روشنگراني هستند كه نمايندگان لايق را براي راهيابي به خانه ملت، معرفي مي‎كنند. علاوه بر اين، احزاب بايد به لحاظ فكري، عقيدتي و سياسي در راستاي بيدار كردن افكار عمومي قدم بردارند و مردم از اين كانال به اين نتيجه برسند كه چه كساني صلاحيت دارند.

اين فعال سياسي درباره برنامه انتخاباتي حزب اسلامي ايران زمين مي‎گويد: با توجه به اينكه پنج‌شنبه هفته آينده جلسه شوراي مركزي حزب ماست، بايد تصميم‌گيري كنيم. ما منتظر بوديم كه تكليفمان روشن شود. اگر شوراي مركزي ما كه صلاحيت تصميم‌گيري را دارد به اين جمع‌بندي برسد كه نامزدهايش را از طريق خود حزب معرفي كند، بايد به جبهه اصولگرايان طي نامه‌اي اعلام كنيم كه از حق تحزب استفاده مي‌كنيم و نامزدهاي موردنظرمان را در معرض ديد افكار عمومي قرار خواهيم داد.

**شوراي نگهبان درست به وظيفه‎اش عمل كند
رئوفيان ادامه مي‎دهد: گاهي كساني براي نامزدي انتخابات ثبت‌نام مي‌كنند و بعد كه شوراي نگهبان اين افراد مانند خانم مرجان شيخ‌الاسلامي را كه موجب وهن نظام هستند، تأييد مي‎كند. من خودم جزو كساني بودم كه در دوره قبلي رد صلاحيت شدم، به اين عنوان كه التزام عملي به اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ندارم. اين موارد را شوراي نگهبان بايد جواب بدهد. ما از شوراي نگهبان سؤال كرديم ولي پاسخ ندادند. اما چنين افرادي تأييد صلاحيت مي‌شوند و آبروي نظام را مي‌برند. مردم بايد انتخاب شايسته‌اي داشته باشند، اما قبل از آن وظيفه شوراي نگهبان است كه به‌درستي به وظيفه‌اش عمل كند و كاري نكند كه مردم به اين افراد، اعتماد كنند و ضربه ببينند.

هفته گذشته در جريان بررسي جزييات طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در مصوبه‎اي شرايط اعلام فهرست‎هاي انتخاباتي در انتخابات تعيين شد. بر اساس آن يك ماده، به شرح زير به‌عنوان ماده7 مكرر3 به قانون الحاق مي‎شود:

احزاب، جبهه‌ها و نامزدهاي مستقل مي‌توانند پس از تأييد صلاحيت داوطلبان و حداكثر تا 48 ساعت قبل از شروع تبليغات انتخاباتي نامزدها، فهرست انتخاباتي خود را تنظيم و به ستاد انتخابات كشور يا ستاد انتخابات استان حسب مورد اعلام كنند.

فهرست‌ها به‌صورت استاني ارائه شده و براي هر حوزه‌ انتخابيه فرعي به تعداد كرسي‌هاي آن حوزه در مجلس داوطلب معرفي مي‌شود.

طبق تبصره 1 اين ماده، احزاب و جبهه‌ها مكلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت كتبي داوطلبان مبني بر عضويت در فهرست را ارائه كنند.

طبق تبصره 2 اين ماده چنانچه فرد يا افرادي از نامزدهاي مزبور در فهرست‌ها به درخواست كتبي خود و تا 48 ساعت قبل از شروع تبليغات انتخاباتي از فهرست خارج شوند، حزب يا جبهه‌ ارائه كننده‌ فهرست مي‌تواند از ميان ساير داوطلبان تأييد صلاحيت شده در حوزه‌ انتخابيه فرعي تا 24 ساعت پيش از زمان آغاز فرآيند تبليغات با رعايت مفاد اين ماده فهرست خود را تكميل كند.
در غير اين صورت احزاب و جبهه‌ها حق تغيير فهرست ارائه شده را نخواهند داشت مگر اين‌كه به دلايل قهري نامزد يا نامزدهايي از فهرست مزبور حذف شوند.

به‌موجب تبصره 3 اين ماده ارائه فهرست صرفاً توسط دبير كل احزاب ملي و استاني كه طبق قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي پروانه معتبر فعاليت دارند، و همچنين مقام مسئول جبهه‌ها صورت مي‌گيرد. احزاب و جبهه‌هاي استاني صرفاً جهت حوزه‌ انتخابيه استان محل فعاليت خود حق ارائه فهرست انتخاباتي را دارند.

در تبصره 5 اين ماده هم آمده هر فهرست داراي يك عنوان است و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب يا جبهه‌هاي ارائه كننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعايت تبصره 4 ماده 2 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي بايد به تأييد وزارت كشور برسد.