نمايندگان مجلس مي‎توانند از زندان‎هاي شهرستان‎ها بازديد كنند

تهران- ايرناپلاس- يك عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي خبر داد: در جلسه نمايندگان با رئيس قوه قضاييه مطرح شد كه نمايندگان مي‎توانند به بازديد زندان‎هاي شهرستان‎ها بروند و از وضعيت آن گزارش تهيه كنند.

حميده زرآبادي، نماينده مردم قزوين و عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا وضعيت كارگران بازداشتي در اين جلسه ديدار نمايندگان با رئيس قوه قضاييه مطرح شد، به ايرناپلاس گفت: موضوعات كلي مطرح شد. بازداشت افراد و نحوه رسيدگي به پرونده‌ها به‌صورت كلي مطرح شد. درواقع همه موضوعاتي كه مطرح شد، كلي بود. همچنين قرار شد كه نمايندگان در شهرستان‎ها بتوانند از زندان‌ها بازديد كنند و وضعيت آن را گزارش دهند. در تهران نيز نمايندگان مي‎توانند اين كار را انجام دهند.

زرآبادي همچنين اضافه كرد: لايحه خشونت عليه زنان هم مطرح شد كه آقاي رئيسي گفتند اين لايحه در دست بررسي است و نهايتاً تا سه هفته ديگر، به اتمام مي‌رسد و ارائه خواهد شد.

اين عضو فراكسيون اميد مجلس درباره جزئيات اين ديدار تصريح كرد: آقاي رئيسي براي تعامل بيشتر از نمايندگان دعوت كردند. جلسه خيلي خوبي بود و تعدادي از نمايندگان، به‎عنوان نماينده فراكسيون‎ها مسائل قضايي مربوطه را مطرح كردند.

زرآبادي در ادامه گفت: موضوع تعامل اندك بين قوه قضاييه و مقننه مطرح و گفته شد كه هر چقدر اين ارتباط بيشتر باشد، اتفاقات بهتري مي‎افتد. همچنين بحث دولت الكترونيك مطرح شد كه نيازمند همكاري و همراهي همه قواست. متأسفانه قوه قضاييه براي اين ‎كار، همكاري كمي‎ داشته ‎است، اما قول دادند كه همكاري بيشتري در اين زمينه انجام شود.