دلشاد امامی تشریح کرد: شیوه شست‌وشوی پول CIA برای فعالیت در ایران

تهران– ایرناپلاس- در دهه ھفتاد میلادی، کم‌کم نقش مخرب CIA در مداخلات منفعت‌طلبانه دولت آمریکا، در امور کشورھای دیگر، روشن می‌شد و خبرنگاران تحقیقی موفق شده بودند از بودجه‌ھایی که CIA در نقاط مختلف دنیا به شکل پنھانی به پیشبرد اھداف دولت آمریکا اختصاص داده است، پرده بردارند.

NED چرا تأسیس شد؟
دکتر دلشاد امامی، وی دانش آموخته فیزیوتراپی از دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر و فعال حوزه حقوق بشر و مقیم تورنتو است. او در خصوص ماهیت و چرایی شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین نهادهای تأمین کننده منافع آمریکا در گفت‌وگو با ایرناپلاس، به تشریح وضعیت «بنیاد ملی دموکراسی» پرداخت: برای ادامه منفعت‌بری از دموکراسی‌خواھی مردم کشورھای در حال رشد، برخی سیاستمداران آمریکایی پیشنھاد کردند آمریکا، بودجه‌ای را به شکلی عیان به گسترش دموکراسی اختصاص دھد تا بودجه‌دھی مخفیانه و بدنام CIA قطع، و بودجه‌دھی از طریق سازوکاری خصوصی - عمومی و خوشنام انجام شود.

تأمین بودجه نهادهای حامی منافع آمریکا
امامی افزود: در ١٩٨٣ بودجه برای موسسه National Endowment for Democracy) NED)  در کنگره آمریکا تصویب شد و NED به شکل یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی با ریاست کارل گرشمن، شروع به کار کرد. با این توجیه که بودجه‌دھی به گروه‌ھای دموکراسی‌خواه در نقاط مختلف جھان، ھم به نفع آمریکا و ھم به نفع مردم آن مناطق است. گرشمن در ١٩٨۶ گفت «ما نباید این کارھا را به شکل مخفیانه انجام دھیم. ھولناک است که به نظر بیاید گروه‌ھای دموکراتیک در اطراف جھان از CIA سوبسید می‌گیرند. در دھه ۶٠ این را فھمیدیم و برای ھمین تمامش کردیم. توان ادامه‌اش را نداشتیم و برای ھمین NED  تأسیس شده است».

هدف NED چیست؟
این پژوهشگر درباره ماهیت بنیاد ملی دموکراسی می‌گوید: NED  یک شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری است که «هدف» مؤسسانش رفع بدنامی از دولت آمریکا بابت عملیات مخفی CIA در کشورهای دیگر بوده است. بودجه‌ این نهاد از محل عمومی تصویب می‌شود. این «تحلیل» من یا حرف نویسندگان نیست، بلکه دلیل به وجود آمدن NED به زبان بنیان‌گذارانش است. یعنی به‌جای این که CIA برای مداخله در امور کشورها، به یک گروه از مردم‌ بودجه بدهد و آن گروه (و دغدغه‌هایش) را درمقابل گروه‌های دیگر «قوی»تر و پر سر و صداتر کند، تصمیم گرفته شد که این کار را NED انجام دهد.
به گفته امامی، به‌رغم تأکید قانون‌گذاران در کنگره آمریکا بر عدم دخالت CIA در NED، متن قانون دقایق آخر توسط William Casey رئیس وقت CIA تغییر کرد و ارتباط کاری کارکنان CIA با NED  ممکن شد. بعدتر حتی معلوم شد NED با این عنوان و روش کار، از اساس ایده و پیشنهاد خود Casey بوده است.

NED علیه حقوق بشر
وی گفت: برای نشان دادن تأثیر خیمه‌شب‌بازی CIA با ابزار NED، و دخالت مخرب و منفعت‌طلبانه دولت آمریکا در امور کشورھای دیگر، باید الگوی سرمایه‌گذاری‌ھای NED در نقاط مختلف جھان را بررسی کرد و حاصل فعالیت گروه‌ھایی را که NED به آنھا بودجه اختصاص می‌دھد، در مرور زمان سنجید.
امامی درباره نحوه مواجهه آمریکا با سایر کشورها خاطرنشان کرد: «آمریکا در کشورھای در حال رشد (با منابعی مشخص/ مزیت جغرافیایی) دولت سرسپرده و ھم‌سو با منافعش می‌خواھد و دهه‌ھاست مطالبات استقلال‌طلبانه را در آن کشورھا سرکوب می‌کند. آمریکا با تحریم، حمله نظامی، برقراری منطقه پرواز ممنوع، کودتا و تغییر رژیم به دولت مورد نظرش دست می‌یابد».

محصول فعالیت NED بی‌ثباتی در کشورهاست، نه دموکراسی
امامی درباره محصول فعالیت NED  گفت: اشکال کار اینجاست که وقتی NED این کار را انجام می‌دهد، گرچه مستقیماً به دولت آمریکا متصل است و تحت نظر CIA کار می‌کند، مدیرانش یا شخصی که بودجه می‌گیرد، می‌توانند ژست انسان‌دوستانه و دموکراسی‌خواهانه بگیرند و نام شرکت را ENDOWMENT FOR DEMOCRACY  بگذارند؛ در حالی‌که محصول فعالیت NED بی‌ثباتی در کشورهاست، نه دموکراسی.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت آمریکا یا CIA این کار را می‌کرد، گروه‌های بودجه گیرنده متصل و بدنام به نظر می‌رسیدند و نشان دادن اینکه سرباز آمریکا شده‌اند و صرفاً به نفع آمریکا رفتار می‌کنند، کار سختی نبود. لذا مسئولیت متوجه آمریکا می‌شد و بودجه‌اش هم مستقیماً دولتی می‌بود . الان ظاهراً بودجه خصوصی‌ است. هرچند از محل عمومی تأمین می‌شود و ربط فعالیتش به سیاست‌های دولت آمریکا مشخص نیست. گروه‌هایی که بودجه می‌گیرند مدعی‌اند به نفع مردم آن مناطق کار می‌کنند و مسئولیت عواقب رفتارشان هم به عهده کسی نیست.
امامی گفت: بنابراین واضح است که اگر مردم در مورد نفع و اولویت‌هایشان «هم نظر» بودند، دیگر انتخابات و... معنا نداشت. در واقع آمریکا از طریق NED، بخشی از مردم را پررنگ‌تر و پرصداتر می‌کند و مردم دیگر با هم برابر نیستند که بتوانند نفع مشترکی را در حدود جغرافیایی مشخصی، دنبال کنند.

ابزاری برای سلب مسئولیت دوجانبه
امامی ادامه داد: نشان دادن این‌که فعالیت این گروه‌ها چطور صرفاً به نفع آمریکاست، به نظر من از دو طریق ممکن است:

۱- فعالیت NED جهانی‌ است. با بررسی گروه‌هایی که از این سازمان بودجه می‌گیرند در سطح «جهان» و نه صرفاً ایران، الگوی رفتار NED و رد پای منفعت‌طلبی آمریکا را به قیمت جان و منابع مردم راحت می‌شود دید.

۲- گروه‌های تحت حمایت NED چندین سال است که فعالیت می‌کنند. در بعضی مناطق (مثلاً هائیتی) تخریبی که بعد از به ثمر رسیدن فعالیت‌هایشان به‌جامانده، کاملاً مشخص است.

 در واقع NED، ابزاری برای سلب مسئولیت دو جانبه هم هست. هم از شانه‌ ایالات متحده، هم از شانه‌ بخشی از فعالان جوامع در حال رشد که خیال می‌کنند مشغول مبارزه برای دموکراسی هستند.

پروژه NED در ایران
همچنین امامی درباره نوع فعالیت‌های این بنیاد در مورد ایران گفت: درباره‌ ایران به گروه‌های مختلف بودجه می‌دهند و به نظر من باید به تداوم بودجه هم توجه کرد. یعنی بعضی نهادها مثل توانا و برومند که مکرراً بودجه گرفته‌اند، مهم‌ترند. اما در مورد فعالیت NED روی ایران فعلاً روی بنیاد برومند کمی تمرکز کرده‌ام، چون اخیراً خیلی در کانادا فعال بوده‌اند.
وی گفت: مریم معمار صادقی (از بنیان‌گذاران توانا) آشکارا جنگ‌طلب است. لادن و رویا برومند تحریم ھوشمند را تبلیغ می‌کنند و گرچه تمرکز فعالیتشان حقوق‌ بشری است، اما نگاهشان به حقوق بشر تا حدی معوج است که از ھمکاری با مریم معمارصادقی جنگ‌طلب و اعتبار دادن به فعالیت‌ھای او ابایی ندارند.

رابطه NED با لابی اسرائیل
وی در پایان افزود: ضمناً این بنیاد حقوق بشری با همکاری با بنیادی مثل B'nai Brith که بخشی از لابی اسرائیل در کاناداست، به کلی ادعای حقوق بشری خودش را نقض می‌کند. چون اسرائیل وضعش در رعایت حقوق بشر مشخص است و اخیراً مستقیم به سینه‌ معترضانی که سرزمینشان را اشغال کرده، شلیک کرد.
مضاف بر این، خود B'nai Brith  به سرکوب صداهای مخالف با اسرائیل در کانادا مشغول است. این نهاد در کانادا رسماً آدم‌ها را به دادگاه می‌برد و علیه آنها کمپین می‌کند. به خاطر هر طور دفاعی از BDS  و با برچسب آنتی سمیتیزم آدم‌هایی با عقاید شبیه من را، حتی از کار کردن در کمپین انتخاباتی یک نامزد کم‌شانس هم حذف می‌کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =