آبادان

  • نمایندگی مردم در شورا؛ از بار سنگین امانت تا فرصت خیانت

    ۲۰ بازداشت، ۳ برکناری و ۴ استعفا

    نمایندگی مردم در شورا؛ از بار سنگین امانت تا فرصت خیانت

    تهران- ایرناپلاس- طی دو سال  اخیر ۲۰ نفر از اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور بازداشت یا احضار شده‌اند که سه نفر با حکم قضایی از سِمت خود برکنار و چهار نفر دیگر استعفا کرده‌اند. در حالی که ۶ مورد اتهامی آنها ارتشا و ۶ مورد دیگر فساد اخلاقی است، شماری از اتهامات مربوط به موضع‌گیری‌ افراد، از جمله در دفاع از همشهریانشان است. دیروز هم بهاره آروین از احتمال استعفای خود از شورای شهر تهران خبر داد.