آذربایجان غربی

  • کولبری قانونی می‌شود؟

    کولبری قانونی می‌شود؟

    تهران-ایرناپلاس- گاهی نان شب به قیمت جان تمام می‌شود. توسعه اقتصادی که نباشد، مردم برای پر کردن سفره‌هایشان راه کوه را در پیش می‌گیرند و هر آنچه را بتوانند بر دوش می‌کشند و خطر اصابت گلوله‌های مرزبانان را هم می‌پذیرند.