اجتماعات

  • کرونا و چگونگی انجام مراسم عبادی در ماه مبارک رمضان

    کرونا و چگونگی انجام مراسم عبادی در ماه مبارک رمضان

    تهران- ایرناپلاس- هجوم پیک چهارم کرونا و انجام مراسم‌های عبادی در ماه مبارک رمضان یکی از بحث‌های مهم و دغدغه‌های این روزهای مردم روزه‌دار است. برخی معتقدند باید مراسم عبادی را به هر حال به صورت جمعی برگزار کرد و گروهی بر انجام اعمال به طور فردی تاکید دارند. اما وظیفه مسلمانان در این شرایط چیست؟