احمد میدری

 • برنامه‌های رفاهی دولت برای جبران کوچک‌شدن سفره مردم

  ایرناپلاس گزارش می دهد

  برنامه‌های رفاهی دولت برای جبران کوچک‌شدن سفره مردم

   تهران- ایرناپلاس- دولت روحانی در راستای تحقق اهداف ‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، فقرزدایی و طرح بیمه همگانی و افزایش رفاه در جامعه برنامه‌های متعددی را به اجرا درآورده و چند میلیون خانواده از نتایج این طرح‌ها بهره‌مند شدند. 

 • آیا دست مفسدان با سامانه فساد رو می‌شود؟

  بررسی «سامانه‌های گزارشگری فساد»

  آیا دست مفسدان با سامانه فساد رو می‌شود؟

  تهران- ایرناپلاس- صدای مطالبه مبارزه با فساد مدت‌هاست در جامعه بلند شده و از موضوع‌های مورد تاکید رهبری است و این روزها ایشان بار دیگر بر برخورد بدون اغماض در این زمینه تاکید کردند. در همین رابطه در سالیان اخیر برخی وزارتخانه‌ها و دیگر نهادها اقدام به راه‌اندازی سامانه افشاگر و ضد فساد کرده‌اند. اما این معضل بزرگ با چنین سامانه‌هایی قابل حل است؟ راهکارها و الزام‌های موفقیت و کارآیی این سامانه چیست؟