اسماعیل نجار

  • راهبرد قانونی شکست کرونا: فرماندهی رئیس‌جمهور، با اختیارات کامل ممکن است

    راهبرد قانونی شکست کرونا: فرماندهی رئیس‌جمهور، با اختیارات کامل ممکن است

    تهران- ایرناپلاس- هرچند ستاد مقابله با کرونا نهاد تصمیم گیرنده در این باره تعیین شده است، اما گویا برخی ناهماهنگی و اختلاف نظرها، سبب شده به گفته پزشکیان، ریاست آن به رئیس‌جمهور، به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور سپرده شود. با این حال قانون مدیریت بحران کشور و اصل ۷۹ قانون اساسی چگونگی تصمیم‌گیری در این مواقع را پیش‌بینی کرده‌اند.