اعتیاد

  • اجتماعی شدن پدیده مهار اعتیاد راهبرد مبارزه با یک زلزله دائمی

    اجتماعی شدن پدیده مهار اعتیاد راهبرد مبارزه با یک زلزله دائمی

    تهران- ایرناپلاس- در حوزه اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در سطح جهانی و در ایران شرایطی غیرمعمولی حاکم است و می‌توان گفت وضعییت در جهان بحرانی است؛ در دنیا، مواد مخدر و اعتیاد در کنار سایر بحران‌ها قرار دارد که نشانگر اهمیت و جدی بودن آسیب این پدیده برای جامعه بشری است.