قیمت ها > افزایش قیمت ها

  • کنسرت‌های موسیقی هم دهک‌بندی می‌شود؟

    انتقادها از سلیقه‌ای بودن تعیین بهای بلیت؛

    کنسرت‌های موسیقی هم دهک‌بندی می‌شود؟

    تهران- ایرناپلاس- بهای بلیت کنسرت‌ها یکی از مسائلی است که در هفته‌های اخیر پرسش‌های زیادی را به همراه داشته است. گاه قیمت بلیت برخی کنسرت‌ها تفاوت قابل توجهی با دیگر کنسرت‌هایی دارد که با کیفیت مشابه برگزار می‌شود. این روند، پرسشی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که آیا نظارتی بر تعیین قیمت بلیت‌ها وجود دارد؟ آیا رفتن به این برنامه‌ها هم مختص به طیف خاصی از جامعه می‌شود؟