اقتصاد کشاورزی

  • آب‌هایی که در کشاورزی گِل می‌شوند

    بیشترین مصرف با پایین‌ترین بهره‌وری؛

    آب‌هایی که در کشاورزی گِل می‌شوند

    تهران- ایرناپلاس- در حالی که بخش کشاورزی ۹۰ درصد آب مصرفی کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد، خروجی این منابع آبی تا عملکردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد. در سطح جهان به‌ازای هر مترمکعب آب مصرف‌ شده در بخش کشاورزی بین ۲.۵ تا سه کیلوگرم محصول تولید می‌شود، اما در ایران با مصرف میزان آب مشابه، محصول تولیدی کمتر از یک کیلوگرم است.