السالوادور

  • چرا در تمام دنیا، جامعه اصلاحات یارانه انرژی را پس می‌زند؟

    چرا در تمام دنیا، جامعه اصلاحات یارانه انرژی را پس می‌زند؟

    تهران- ایرناپلاس- هنوز ساعاتی از اعلام تصمیم سران سه‌ قوه برای اصلاحات یارانه بنزین نگذشته بود که مردم شروع به برنامه‌ریزی برای اعتراض به این تصمیم کردند. پیش از قطعی اینترنت، پست‌های پرطرفداری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد، درباره خاموش کردن خودروها در معابر اصلی و تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف بود.

  • یک تجربه خارجی: اقناع و یارانه چگونه مخالفان گرانی سوخت را نصف کرد؟

    یک تجربه خارجی: اقناع و یارانه چگونه مخالفان گرانی سوخت را نصف کرد؟

    تهران- ایرناپلاس- فضای مجازی چگونه می‌تواند به اصلاحات اقتصادی کمک کند؟ در نخستین روزهای اصلاح یارانه بنزین، اینترنت قطع شد و دسترسی به فضای مجازی وجود نداشت، در حالی که سیاست‌گذار می‌توانست از ظرفیت فضای مجازی، برای رصد لحظه‌به‌لحظه بازخورد سیاست در پیش گرفته شده، استفاده کند.