اللواء قاسم سليماني

  • راز محبوبیت سردار متفاوت؛ آن دختر کم‌حجاب هم دختر من است

    راز محبوبیت سردار متفاوت؛ آن دختر کم‌حجاب هم دختر من است

    تهران- ایرناپلاس- سردار سلیمانی، مواضع متفاوتی نسبت به برخی دیگر از سرداران سپاه در مسائل فرهنگی داشت و در یکی از سخنرانی‌هایش با انتقاد از عملکرد برخی امامان جماعت، تاکید کرده بود که امام جماعت باید بتواند باحجاب و بی‌حجاب را با هم جذب کند.