الیاس حضرتی

  • روایت وزارت نفت از استخدام نمایندگان مجلس که جنجالی شد

    روایت وزارت نفت از استخدام نمایندگان مجلس که جنجالی شد

    تهران- ایرناپلاس- مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت در رابطه با موضوع جنجالی استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت گفت: نمایندگانی که از آنها نام برده می‌شود، از سال‌ها قبل به استخدام وزارت نفت در آمده بودند یا از دستگاه‌های دیگر به این وزارت‌خانه منتقل شده‌اند.