امام سجاد

  • زائری: زبان سنتی برای اقناع مخاطبان عصر ارتباطات، کافی نیست

    زائری: زبان سنتی برای اقناع مخاطبان عصر ارتباطات، کافی نیست

    تهران- ایرناپلاس- دکتر محمدرضا زائری با اشاره به گسترش ابزارهای ارتباطاتی در عصر کنونی گفت: وقتی آخرین فراورده‌های فرهنگی دنیا به لحظه در اختیار جوانان ما قرار می‌گیرد، دیگر ادبیات سنتی و محفلی برای اقناع آنان کافی نیست و باید از ادبیات انسانی و جهان‌شمول بهره برد و ادبیات سیدالشهدا در عاشورا هم این گونه بود.