انجمن داروسازان ایران

  • قفل داروخانه‌داری شکست؛ آیا خدمات به مناطق محروم کم می‌شود؟

    قفل داروخانه‌داری شکست؛ آیا خدمات به مناطق محروم کم می‌شود؟

    تهران- ایرناپلاس- هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد قرار است مراحل گرفتن مجوزهای آغاز فعالیت داروخانه‌ها و دفاتر اسناد رسمی را کوتاه‌ کند؛ تصمیمی که ایجاد فرصت‌های شغلی و از طرف دیگر، حذف نظام انگیزشی برای تأسیس داروخانه در شهرهای کوچک و کمتر توسعه‌یافته، دو جنبه مثبت و منفی آن هستند.

  • یارانه دارو، پول ما در جیب شهروندان کشورهای دیگر

    یارانه دارو، پول ما در جیب شهروندان کشورهای دیگر

    تهران- ایرناپلاس- دارو را ارزان‌تر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده آن می‌رسانیم تا سلامت اقشار کمتر برخوردار به خطر نیفتد. اما اظهارنظرها حاکی از قاچاق داروی ارزان به کشورهای همسایه است. راهکار آزادسازی قیمت داروست، اما چرا این کار صورت نمی‌گیرد؟