انجمن سینماداران ایران

  • آخر و عاقبت سینماهای قدیمی؛ تعطیلی و تغییر کاربری؟

    آخر و عاقبت سینماهای قدیمی؛ تعطیلی و تغییر کاربری؟

    تهران- ایرناپلاس- هر جامعه و هر کشوری همواره در تلاش برای ساخت و گسترش مراکز فرهنگی، به مراکز قدیمی و تاریخ‌ساز خود نیز توجه ویژه‌ای دارد اما در کشور، سینماهای قدیمی و خاطره‌ساز در حال تخریب و تغییر کاربری هستند و این زنگ خطری است که در هیاهوی کرونا شنیده نشده است.