انحراف جنسی

  • کوشکی: عذرخواهی نمی‌کنم؛ ذهن بعضی‌ها معیوب است

    کوشکی: عذرخواهی نمی‌کنم؛ ذهن بعضی‌ها معیوب است

    تهران- ایرناپلاس- شبکه افق در روزهای اخیر حاشیه‌های زیادی درست کرده و حتی می‌توان گفت عملکرد این شبکه باعث عصبانیت بیشتر مردم و افکارعمومی شده است؛ یکی از این حاشیه‌ها به حرف‌های محمدصادق کوشکی مربوط می‌شود.

  • از آموزش جنسی تا توسعه انسانی

    از آموزش جنسی تا توسعه انسانی

    تهران-ایرناپلاس- توسعه انسانی دارای سه شاخص اصلی زندگی طولانی و سالم، دستیابی به دانش و همچنین استانداردهای زندگیِ آبرومندانه است.