انگلیس

  • این «بانوی بهشت» آدرس جهنم را می‌دهد

    این «بانوی بهشت» آدرس جهنم را می‌دهد

    تهران- ایرناپلاس- بی‌راه نیست اگر بگوئیم آدرسی که «بانوی بهشت» می‌دهد آدرس غلطی است که جهان اسلام را به جهنمی دیگر از جنس آنچه در این سال‌ها تجربه کرده، رهنمون می‌شود، جهنمی که در آن فقط خون مسلمانان ریخته شود و بس.