بازتاب در رسانه‌های خارجی

  • کشته شدن چشم‌آبی‌ها دردناک‌تر است؟

    کشته شدن چشم‌آبی‌ها دردناک‌تر است؟

    تهران - ایرنا - کنار همه شعارهای بشردوستانه بین المللی در قرن ۲۱ رسانه‌های غربی ارزش چشم آبی های مو بلوند اوکراینی را بیش از دیگر مردمان دنیا می دانند

  • شیوه جدید صحنه‌گردانی خبرهای ایران در رسانه‌های بیگانه

    شیوه جدید صحنه‌گردانی خبرهای ایران در رسانه‌های بیگانه

    تهران- ایرناپلاس - در هفته‌های اخیر با وقوع برخی اعتراض‌ها درخصوص مطالبات تعدادی از مجتمع های صنعتی کشور به ویژه هفت تپه، موضوع‌های مرتبط با محیط‌های کارگری کشور، به یکی از سوژه‌های مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای خارج از کشور تبدیل شده و آنها شیوه ای جدید را در این زمینه در پیش گرفته اند.