برنامه های ورزشی

  • رفتارهای منشوری در برنامه‌های ورزشی تلویزیون تا کجا؟

    رفتارهای منشوری در برنامه‌های ورزشی تلویزیون تا کجا؟

    تهران-‌ ایرنا پلاس- شاید سال‌ها پیش حتی اگر اتفاق غیرورزشی رخ می‌داد مانند امروز رسانه‌ای نمی‌شد و حداکثر با یک توضیح چند خطی در روزنامه‌های روز بعد، موضوع به ظاهر ختم به خیر می‌شد اما اینک یک اتفاق ساده ممکن است بارها در فضای مجازی مورد بازدید تماشاگران قرار گیرد و دست به دست شود.