عراق > بصره

  • رمز قرآن را از حسین(ع) آموختیم

    رمز قرآن را از حسین(ع) آموختیم

    تهران- ایرناپلاس- محرم که فرا می‌رسد، در شهر و دیار ما از خردسال تا بزرگسال همه عزادار می‌شوند. عزاداران با سینه‌زنی وزنجیرزنی نوحه سرایی می‌کنند. صدای طبل‌ودهل لحظه‌ای قطع نمی‌شود. زن‌ها هم از این قافله عقب‌نمانده و ضجه‌کنان به تماشا می‌نشینند.