بناهای تاریخی

  • واگذاری بناهای تاریخی به مردم، با کدام شرایط؟

    واگذاری بناهای تاریخی به مردم، با کدام شرایط؟

    تهران- ایرناپلاس- واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی و مردم نیازمند شرایط خاصی است؛ از تدوین آیین‌نامه‌ای با هدف جلوگیری از متضرر شدن سرمایه‌گذاران در این بخش تا درآمدزایی دولت از این روند و البته مهمتر از همه، آسیب‌ندیدن بناهای تاریخی.