فیلمساز > بهمن کیارستمی

  • آثار کیارستمی قربانی اختلاف‌های خانوادگی

    آثار کیارستمی قربانی اختلاف‌های خانوادگی

    تهران- ایرناپلاس- به گفته مدیر انتشارات نظر، این‌که اختلاف‌های داخلی خانواده کیارستمی اجازه هیچ فعالیتی در ارتباط با این فرد را که میراث ملی ما و مانند بخشی از خاک ایران است و باید از آن حفظ و نگهداری کنیم، نمی‌دهند، تاسف‌آور است.