بیژن قاسم زاده

  • فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، میراثی که همدست طبری برجا گذاشت

    فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، میراثی که همدست طبری برجا گذاشت

    تهران- ایرناپلاس- برخی نمایندگان مجلس یکدست یازدهم که تمایلی به تداوم فضای چندصدایی شبکه‌های اجتماعی ندارند، این روزها پیگیر تصویب طرحی هستند که به نظر همان کارکردی دارد که بیژن قاسم‌زاده بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و مجرم پرونده سنگین طبری یک تنه انجام داد، فیلتر شبکه‌های اجتماعی.