تالاب هامون

  • حال خوش هامون

    حال خوش هامون

    تهران-ایرناپلاس- این روزها حال هامون، سومین تالاب بزرگ ایران خوب است و این شرایط حال مردم سیستان و بلوچستان را نیز خوش کرده است.