تصادف شهری

  • راهکار دیگر کشورها برای کاهش قربانیان سوانح جاده‌ای

    راهکار دیگر کشورها برای کاهش قربانیان سوانح جاده‌ای

    تهران- ایرناپلاس- مرگ‌ومیر ناشی از سوانح جاده‌ای یکی از عوامل مهم درگذشت جمعیت بین ۵ تا ۲۹ سال در کشورهای در حال توسعه است. با اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت مسیرهای جاده‌ای و نوسازی خودروهای فرسوده می‌تواند در کاهش تلفات جاده‌ای مؤثر باشد اما تجربه‌های موفقی از اصلاح قوانین، نظارت‌ها و بهره‌مندی از روش‌های نوآورانه نشان می‌دهد، افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای فقط یک گزینه از موارد در دسترس برای ایمنی جاده‌هاست.