تغییر کاربری اراضی

  • آخر و عاقبت سینماهای قدیمی؛ تعطیلی و تغییر کاربری؟

    آخر و عاقبت سینماهای قدیمی؛ تعطیلی و تغییر کاربری؟

    تهران- ایرناپلاس- هر جامعه و هر کشوری همواره در تلاش برای ساخت و گسترش مراکز فرهنگی، به مراکز قدیمی و تاریخ‌ساز خود نیز توجه ویژه‌ای دارد اما در کشور، سینماهای قدیمی و خاطره‌ساز در حال تخریب و تغییر کاربری هستند و این زنگ خطری است که در هیاهوی کرونا شنیده نشده است.

  • شلم شوربای تولید محصولات کشاورزی در نبود الگوی کشت مناسب

    شلم شوربای تولید محصولات کشاورزی در نبود الگوی کشت مناسب

    تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس اقتصاد کشاورزی، فقدان الگوی کشت را از عوامل مؤثر در کاهش سوددهی و حتی زیان‌ده بودن فعالیت‌های کشاورزی می‌داند و می‌گوید جای خالی صنایع تبدیلی و فرآوری و سیاست‌های نادرست تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی هم موجب می‌شود فعالان این بخش، با تغییر کاربری دست از کشاورزی بکشند و مجموعه این عوامل، تهدیدی برای امنیت غذایی کشور در بلندمدت خواهد بود.