تهران

  • موفقیت بزرگ برای جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

    موفقیت بزرگ برای جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

    تهران- ایرناپلاس- برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران نشان داد برگزاری آنلاین جشنواره‌ها هم می‌تواند با موفقیت و تاثیرگذاری همراه باشد. اما چگونه بستر برگزاری آنلاین چنین جشنواره‌هایی فراهم شد؟