توسعۀ صنعت گیم ایران

  • درآمدزایی ارزی، پیام استقبال از بزرگترین بازی مذهبی ایرانی

    درآمدزایی ارزی، پیام استقبال از بزرگترین بازی مذهبی ایرانی

    تهران- ایرناپلاس- اقتصاد بازی، انیمیشن و اساسا اقتصاد هنرهای دیجیتال یکی از منابع اقتصادی مهم در دنیا هستند که امروزه می‌توانند کشور را به سمت تحقق درآمدزایی بدون نفت ببرد. بر همین اساس یک بازی روایی مذهبی ایرانی توانسته بازار خوبی در داخل داشته باشد و حتی با درخواست‌های خارجی همراه شده است.