حسینعلی حاجی دلیگانی

  • بودجه ۲ هزار میلیاردیِ تولید محتوای فضای مجازی ختم به خیر می‌شود؟

    بودجه ۲ هزار میلیاردیِ تولید محتوای فضای مجازی ختم به خیر می‌شود؟

    تهران- ایرناپلاس- کمیسیون تلفیق مجلس ۲ هزار میلیارد تومان برای تولید محتوا در فضای مجازی اختصاص داده است. اعتباری که می‌تواند تغییرات بسیاری را در مطالب تولید شده فضای مجازی به همراه داشته باشد و فضا را به سمت تک‌صدایی شدن سوق دهد. گرچه تجربه نشان داده مخاطب، محتوای مورد علاقه‌اش را پیدا می‌کند و اسیر تولیدات سازمانی نمی‌شود.