زبان فارسی

  • زبان کاربران فضای مجازی، ادبیات فارسی را تهدید می‌کند

    زبان کاربران فضای مجازی، ادبیات فارسی را تهدید می‌کند

    تهران- ایرناپلاس- ادبیات و زبانی خاص در فضای مجازی تولید شده است و برخی نگران تأثیر این زبان بر ادبیات رسمی زبان فارسی هستند، اما به گفته غلامرضا امامی، مردم زمانه و تاریخ درباره ماندگاری زبان مورد استفاده در فضای مجازی، داوری خواهند کرد.