سازمان های غیردولتی

  • ضرورت‌های هماهنگ‌سازی پرورش و آموزش کودکان؛ راهکار چیست؟

    ضرورت‌های هماهنگ‌سازی پرورش و آموزش کودکان؛ راهکار چیست؟

    تهران- ایرناپلاس- برای هماهنگ‌سازی فعالیت آموزش‌و پرورش و دیگر نهادهای فعال در حوزه کودکان و نوجوانان، لازم است عادت‌ها و رفتارها و همچنین نیازهای جامعه، خانواده و کودکان مورد پژوهش قرار گیرد و در نتیجه آن، کارشناسان و متخصصان اقدام به برنامه‌ریزی کنند.