ستاد اجرایی فرمان امام ( ره )

  • اتاق شیشه‌ای اقتصاد، معطل تصمیم بهارستان

    بررسی لایحه شفافیت در انتظار مجلس

    اتاق شیشه‌ای اقتصاد، معطل تصمیم بهارستان

    تهران- ایرناپلاس- قانون‌گذاری در حوزه شفافیت، یکی از گام‌های توسعه اقتصادی در کشور است. دولت پیش از این با توجه به ضرورت این مسأله، لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده و این لایحه ‌اکنون در انتظار نمایندگانی است که با شعار شفافیت به مجلس راه‌ یافته‌اند. در این لایحه به مسائلی توجه شده که همواره محل تردید و ابهام بوده‌، از دریافتی مدیران گرفته تا سهم نهادهای خاص در اقتصاد در انتظار تصمیم مجلس است.