سرانه مطالعه

  • واقعیت‌هایی از سرانه مطالعه در ایران؛ پیامدهای تعدد نهادهای متولی

    واقعیت‌هایی از سرانه مطالعه در ایران؛ پیامدهای تعدد نهادهای متولی

    تهران- ایرناپلاس- سنجش سرانه مطالعه در ایران به روشی نیست که قابل مقایسه با دیگر کشورها باشد و این مساله باعث کندی بررسی چرایی پایین بودن آن شده است. اقدام‌هایی که نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش و نهاد کتابخانه‌های عمومی برای افزایش سرانه مطالعه انجام دادند، با وجود تاثیر مثبت در این مهم، به دلیل نبود هماهنگی بین نهادها نتوانسته است به نتایج مطلوب برسد.