سران سه قوه

  • خروج «پزشکی» از رشته­‌های لوکس

    واکاوی یک تصمیم و پیامدهای آن (بخش دوم)

    خروج «پزشکی» از رشته­‌های لوکس

    تهران- ایرناپلاس- رئیسان قوای سه‌­گانه در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته(۲۳آذرماه)، کلیات طرح «افزایش دانشجویان و متخصصین حوزه‌های پزشکی» تصویب کردند؛ این تصمیم منطقی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» که مبتنی بر مصالح عالی کشور است، مهر تائیدی بود بر مصوبه ۱۸ آبان «ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور».