سفیر انگلیس

  • مسئول پرداخت خسارت ۲۷ میلیارد تومانی به دولت انگلیس چه کسی است؟

    بازخوانی پرونده یک حمله؛

    مسئول پرداخت خسارت ۲۷ میلیارد تومانی به دولت انگلیس چه کسی است؟

    تهران- ایرناپلاس- موضوع پرداخت خسارت ۲۷ میلیارد تومانی به کشور، بار دیگر باب انتقاد از حمله برخی دانشجویان به سفارت انگلیس را باز کرده است. حالا یکی از نمایندگان مجلس نهم که دانشجویان بسیجی از او به عنوان یکی از حامیان اقدام یاد می‌کردند، می‌گوید: بنده رسماً به آنها اعلام کردم این کار خطاست و موضوع را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات وقت اطلاع دادم؛ پس از آن، با هماهنگی آنها با این دانشجویان ارتباط داشتم تا چنین اقدامی نکنند.