سند توسعه گردشگری

  • راهکارهای پیشنهادی متخصصان گردشگری برای تقویت صنعت توریسم

    راهکارهای پیشنهادی متخصصان گردشگری برای تقویت صنعت توریسم

    تهران- ایرناپلاس- ایران مناطق جذابی برای گردشگری دارد، همین مساله لزوم و اهمیت برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های ایران در جذب مخاطب گردشگری را افزایش داده‌است که در کنار برنامه‌ریزی هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط نیز ضروری است.

  • سند توسعه گردشگری به انتظارات پاسخ می‌دهد؟

    سند توسعه گردشگری به انتظارات پاسخ می‌دهد؟

    تهران- ایرناپلاس- تلاش‌های متعدد در ۲۶ ساله گذشته برای تهیه سند توسعه گردشگری در اواخر تیرماه امسال با تصویب آن در هیات دولت به سرانجام رسید. کارشناسان حوزه گردشگری با توجه به نهایی شدن این سند، از شرایط سخت فعالان این صنف و انتظارها برای تحقق چشم‌انداز تدوین شده در آن سخن می‌گویند.