سید عباس حسینی نیک

  • بی‌تعهدی به حقوق مالکیت فکری تا کی؟

    ایرناپلاس گزارش می‌دهد

    بی‌تعهدی به حقوق مالکیت فکری تا کی؟

    تهران- ایرناپلاس- طبق نظر کارشناسان، ایران دارای قوانین مناسب برای رعایت حق مالکیت فکری است، اما بسیاری از افراد و سازمان‌ها، این حق را نادیده می‌گیرند. صداوسیما از جمله بخش‌هایی است که پدیدآورندگان هنری بارها نسبت به نادیده گرفتن حقوق مالکیت فکری خود در آن سازمان معترض بوده‌اند.