سیستم الکترونیک

  • ارتقای رتبه جهانی ایران در توسعه دولت الکترونیک ادامه می‌یابد؟

    ارتقای رتبه جهانی ایران در توسعه دولت الکترونیک ادامه می‌یابد؟

    تهران- ایرناپلاس- روند ارتقای جایگاه جهانی ایران در توسعه دولت الکترونیک از دو سال پیش با بهبود در بخش‌های سه‌گانه سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و خدمات آنلاین آغاز شده است. با توجه به اقدامات اخیر در الکترونیکی کردن ارائه خدمات عمومی توسط سازمان‌های دولتی، پیش‌بینی می‌شود روند موفقیت همچنان استمرار داشته باشد.