سیمان

  • ساخت یک میلیون خانه در سال؛ رؤیا یا برنامه قابل تحقق؟

    ساخت یک میلیون خانه در سال؛ رؤیا یا برنامه قابل تحقق؟

    تهران- ایرناپلاس- ملزومات مورد نیاز در داخل کشور برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به میزان کافی وجود دارد. تمرکز بر این نکته که با وجود مهیا بودن مواد اولیه، چرا عرضه مسکن همواره از تقاضا برای آن عقب‌تر بوده، محور اصلی بحث است.