شماره گذاری خودرو

  • ادعای یک کارشناس: بازار خودرو از جای دیگری دستور می‌گیرد

    ادعای یک کارشناس: بازار خودرو از جای دیگری دستور می‌گیرد

    تهران- ایرناپلاس- ادامه واکنش بازار به افزایش قیمت بنزین و کمبود عرضه در مقابل تقاضا، قیمت‌های بازار خودرو را در هفته جدید افزایشی کرده است. یک کارشناس بازار خودرو می‌گوید به ازای سه مشتری، دو خودروی صفر کیلومتر در بازار موجود است و همین باعث افزایش قیمت خودرو شده است.