موسیقیدان > شهرام صارمی

  • واکاوی جشنوارها؛ درد دل اهالی هنر از اهدافی که محقق نشد

    واکاوی جشنوارها؛ درد دل اهالی هنر از اهدافی که محقق نشد

    تهران- ایرناپلاس- یک منتقد سینما معتقد است به جای آنکه جشنواره‌ها مبتنی بر تعریف‌های فردی یا ناحی و ... باشد ضمن متکی بودن بر تعریف‌های فرهنگی، در مسیر ارتقاء سطح فرهنگ و سلیقه عمومی قرار گیرد.

  • جشنواره موسیقی و ماموریت نجات «ترانه»

    جشنواره موسیقی و ماموریت نجات «ترانه»

    تهران- ایرناپلاس- جشنواره‌ها در طول سال‌های فعالیت خود با تغییرات در برنامه‌هایشان تلاش می‌کنند روند رو به رشدی را طی کنند. در این میان، جشنواره موسیقی فجر امسال شاهد اقدامات متنوعی مانند اضافه کردن بخش‌های جدید است. اما این تغییرات تا چه حدی می‌توانند به نیاز امروز مخاطبان پاسخ دهند؟