صندوق اعتباری هنر

  • درخواست هنرمندان از وزیر ارشاد برای تداوم و گسترش حمایت‌های معیشتی

    درخواست هنرمندان از وزیر ارشاد برای تداوم و گسترش حمایت‌های معیشتی

    تهران- ایرناپلاس- ۱۸ ماه محدودیت یا تعطیلی فعالیت گروه‌های مختلف صنفی از جمله هنرمندان سبب شده تا بسیاری از فعالان این قشر در تنگنا قرار بگیرند؛ هرچند که تاکنون دولت اقدامات مختلف حمایتی در نظر گرفته است با این حال فعالان این بخش از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم درخواست دارند اقدامات حمایت معیشتی را افزایش دهد.

  • وضعیت بیمه بیکاری اهالی رسانه و هنرمندان ختم به خیر می‌شود؟

    وضعیت بیمه بیکاری اهالی رسانه و هنرمندان ختم به خیر می‌شود؟

    تهران- ایرناپلاس- براساس بند «ح» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم، اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صداوسیما که شغل خود را از دست می‌دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. این بخش مشمول بیمه بیکاری که سازمان تامین اجتماعی متولی آن است نمی‌شود.