صندوق هنر

  • خدمات صندوق هنر در اوج مشکلات اقتصادی؛ انتظارات هنرمندان

    خدمات صندوق هنر در اوج مشکلات اقتصادی؛ انتظارات هنرمندان

    تهران- ایرناپلاس- صندوق هنر اقدامات مثبت و خوبی در دوران کرونا برای حمایت مالی از هنرمندان انجام داده‌ است اما این قشر تاکید دارد اگر زیرساخت‌های عرضه هنر در فضای مجازی فراهم شود، آنها می‌توانند با ارائه آثار خود درآمد داشته‌ باشند.

  • درد دل‌های شاعران از یک سال سخت

    درد دل‌های شاعران از یک سال سخت

    تهران- ایرناپلاس- مشکلات سال ۹۹ برای شاعران و نویسندگان شرایط سختی ایجاد کرد که برخی از آنها حس خود از این اوضاع را که با همه‌گیری کرونا فضا برای حضور در برنامه‌هایشان دشوار شد، در آثار خود به ثبت رسانده تا بعدها منتشر کنند.