صنعت پتروشیمی

  • رشد ظرفیت صنعت پتروشیمی در دولت تدبیر و امید

    رشد ظرفیت صنعت پتروشیمی در دولت تدبیر و امید

    تهران- ایرناپلاس- منابع طبیعی همان‌قدر که می‌تواند رشد اقتصادی کشورها را در پی داشته باشد، در عین حال می‌تواند به عاملی برای توقف رشد در آنها تبدیل شود. با این حال رشد ۴۶۰ درصدی صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گام مثبتی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام بوده است.