ضریب جینی

  • توزیع درآمد کشور از کدام مسیر؟

    توزیع درآمد کشور از کدام مسیر؟

    تهران- ایرناپلاس- به گفته یک اقتصاددان، بودجه سالانه می‌تواند دو راهکار برای توزیع درآمد و کاهش نابرابری توسط دولت پیشنهاد دهد: اشتغال و مالیات. دولت از طریق تخصیص بودجه‌ عمرانی، در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری و زمینه را برای ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی آماده می‌کند. بخش خصوصی نیز با پرداخت مالیات، درآمدهایی را برای دولت تأمین می‌کند که یکی از کارکردهای آن، کاهش نابرابری است.